Slide

Slide Familierådgivning Du kan komme til mig med dine problemer og spørgsmål om stort og småt kontakt@gosia.dk +45 / 2980 4724 Hvad Hvem Hvorfor Hvordan Hvad Hvem Hvorfor Hvordan kontakt@gosia.dk Telefon Gosia Wagner Interkulturel/International Socialrådgiver Interkulturel/International
Socialrådgiver
Gosia Wagner Kontakt mig venligst, så vi sammen kan finde lige præcis dén løsning, der tilfører mest værdi til din nuværende livssituation.

image “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Slide Hvad Jeg tilbyder konsultationer:

Familierådgivning

Støttende individuelle- og gruppesamtaler for unge og forældre

Jeg vil være med til at støtte dig, som på vejen har brug for støtte, omsorg og respekt. Fordi vi ofte kan meget mere, end vi giver os selv æren for.

Du kan komme til mig med dine problemer og spørgsmål om stort og småt

Vi kan tale om dine bekymringer og udfordringer

Du kan få konkrete råd og værktøjer til at få det bedre

Kontakt mig venligst, så vi sammen kan finde lige præcis dén løsning, der tilfører mest værdi til din nuværende livssituation. Ring på 29804724 eller skriv til kontakt@gosia.dk.

Slide Hvem Jeg hedder Gosia Wagner og er uddannet interkulturel/international socialrådgiver med mange års erfaring i socialt arbejde med udenlandske borgere, herunder familierådgivning og krisehåndtering.

Jeg har stor interesse i at arbejde med socialfaglige indsatser på tværs af kulturer, og jeg tror på dybere selvindsigt gennem personlige fortællinger. Det er tit dér, at forandring starter. Jeg har boet forskellige steder, har mødt forskellige mennesker og har oplevet mange forskellige ting. Og den 'forskellighed' har noget til fælles. Jeg bekræftes gang på gang i, at vi a l l e har grundlæggende behov for anerkendelse, respekt og frihed til at vælge vores egen vej, uanset hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen.
Arbejde Familieretshuset, børnesagkyndig, København, 2020-

Børns Vilkår, børnerådgivning, København, 2018-2020

Udlændinge- og Integrationsministeriet, repatriering, København, 2019-2020

FN Migrationsorganisation (IOM), socialrådgivning, København, 2013-2019

Exitcirklen, samtalegrupper for piger og kvinder der er udsat for psykisk vold og social kontrol, København, 2014-2015

Dansk Flygtningehjælp, socialrådgivning, København, 2013-2014

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, socialrådgivning, København, 2011-2013

Kvindehjemmet, krisecenter for voldsramte kvinder og børn, København, 2010-2011

FN Migrationsorganisation (IOM), socialrådgivning, Oslo, Norge, 2009-2010

Reden International, psykosocial støtte til udenlandske kvinder i prostitution, København, 2007-2009
Uddannelse B.Sc. i interkulturel/international socialrådgivning, 2006-2010, Danmark

Cand. mag. i polsk filologi med speciale i journalistik, 1996-2002, Polen

Psykosocial støtte til børn og unge – Red Barnet, København, 2014

Uddannelse af nøglepersoner for børn af psykisk syge forældre – Region Hovedstadens psykiatri, 2011

Løsningsfokuserede samtaler, Uddannelsescentret Københavns Kommune, 2010

Konflikthåndtering, Uddannelsescentret Københavns Kommune, 2010

Introduktion til narrativ terapi – Center for narrativ terapi, 2010

Slide Hvorfor Andelen af borgere af anden etnisk oprindelse end dansk i Danmark er stigende, og spørgsmålet om, hvordan man bedst støtter denne del af befolkningen, er meget aktuelt. Derfor har jeg i min praksis valgt at fokusere på socialt arbejde med udenlandske borgere.

Migration er en social forandringsproces, hvor et menneske flytter fra en kulturel sammenhæng til en anden for at slå sig ned i det nye miljø - enten for en længere periode eller permanent. Migranter lever ofte i en kontekst med nye sociale, politiske og sproglige forhold, der stiller store krav til den enkeltes coping, som afhænger af vores ressourcer (helbred, tænkemåde, engagement, evne til at løse problemer, sociale færdigheder, materielle ressourcer og tilpasningsevne).

Der findes en række belastninger blandt migranter, fx isolation, manglende socialt netværk, ensomhed, arbejdsløshed, diskrimination, mistrivsel og rolleændringer, som enkeltstående eller sammen med yderligere belastninger og tab kan resultere i stress og krise. Derfor ønsker jeg at skabe rum for den gode samtale, hvor jeg kan være med til at støtte dig.

Slide Hvordan Enkelt konsultation:
475,00 kr. i timen

Længerevarende sager inkl. partsrepræsentation/bisidder
(efter aftale)

Deltagelse i samtalegrupper
(gratis)

Ring på 29804724 eller skriv på kontakt@gosia.dk for at høre nærmere.

Kontakt mig venligst, så vi sammen kan finde lige præcis dén løsning, der tilfører mest værdi til din nuværende livssituation.